ĐĂNG KÝ  TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CAO CẤP ZALO ADS

Để đăng ký trở thành đối tác cao cấp của Zalo Ads, nhà quảng cáo cần cung cấp một vài thông tin để đội ngũ hỗ trợ đối tác kiểm tra và xử lý. Chúng tôi sẽ liên hệ với nhà quảng cáo trong vòng 3-5 ngày làm việc để thông báo về việc nhà quảng cáo có đủ điều kiện để trở thành đối tác cao cấp của Zalo Ads và các bước tiếp theo để trở thành đối tác cao cấp. 
* các chỉ báo yêu cầu
Đội ngũ hỗ trợ đối tác sẽ liên hệ với nhà quảng cáo qua email này
Danh số cam kết sử dụng Zalo Ads trong năm 2017
Tài khoản quảng cáo Zalo Ads đang sử dụng nếu có